پروژه ترمیمات تعمیر اداری ریاست اقتصاد ولایت خوست

sediqi

Publish Date

Closing Date

Location Khost Province

پروژه ترمیمات تعمیر اداری ریاست اقتصاد ولایت خوست

 

لینک اعلان پروژه ترمیمات تعمیر اداری ریاست اقتصاد ولایت خوست در سایت رسمی اداره تدارکات ملی

https://ageops.net/da/procurement-procedure/announcement/bidding/16152 

Documents

پروژه ترمیمات تعمیر اداری ریاست اقتصاد ولایت خوست