نشست تحت عنوان “تاثیرات کوید ۱۹ در آسیای جنوبی”

hurmat
Mon, Jul 13 2020 9:45 AM
image

به تاریخ ۱۹ سرطان ۱۳۹۹( ۹جولای ۲۰۲۰) نشست تحت عنوان “تاثیرات کوید ۱۹ در آسیای جنوبی” به ابتکار کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان

ملل متحد برای آسیا و پسیفیک و با اشتراک مقامات عالی رتبه کشور های آسیای جنوبی به صورت آنلاین برگزار گردید.

در این نشست مقامات عالی رتبه کشور های آسیا و پسیفیک تجارب و پیشنهادی خویش برای بهبود وضعیت اقتصادی پسا کوید ۱۹ در جنوب آسیا ارایه نمودند. در این نشست به نمایندگی از افغانستان دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد ج.ا.ا اشتراک و پیرامون موضوع سخنرانی نمود.

وزیر اقتصاد کشور در سخنرانی خویش روی هماهنگی و همکاری بیشتر منطقوی در امور تجارت و فعالیت های اقتصادی تاکید نموده و بیان داشته اند که سکتور تجارت و خدمات در کنار دیگر سکتور ها از گسترش کوید ۱۹ بیشترین آسیب را متقبل شده و تنها در افغانستان ۷۶ ٪ تشبثات کوچک و متوسط از ناحیه گسترش کوید ۱۹ متاثر گردیده است. وزارت اقتصاد به منظور حمایت از تشبثات کوچک و متوسط طرح را در همکاری با دیگر نهادهای ذیربط تهیه کرد که هدف آن را حمایت های مالی و تخنیکی از سکتور خصوصی تشکیل می دهد و بعد از تایید کابینه ج.ا.ا به منصه اجرا قرار خواهد گرفت.

در اخیر وزیر اقتصاد کشور روی تطبیق اهداف انکشاف پایدار برای بهبود فعالیت های اقتصادی پسا کرونا در افغانستان تاکید نموده و از سازمان ملل متحد خواهان توجه بیشتر در مورد شدند.

image

 

Latest news

Wed, Jul 01 2020 12:06 PM
Background image

report on (2020) of the year ′′ against my demands ′′

The 1399th solar year (9) report on (2020) of the year ′′ against my demands ′′ under the headline of most of the violence against women in the world, Pre-time marriage and sons be. . .

Sun, Sep 01 2019 11:37 AM
Background image

ASDGsRoundTable

We are here to address the root causes of slow development and find opportunities and other potential partners to raise awareness about #SDGsand involve the private sector, civil. . .

Mon, Jun 17 2019 8:22 PM
Background image

Dr. Mustafa Mastoor, Minister of Economy met with Mr. Peter Nateillo the new Mission Director of USAID for Afghanistan

Dr. Mustafa Mastoor, Minister of Economy met with Mr. Peter Nateillo the new Mission Director of USAID for Afghanistan.
Minister Mastoor appreciated USAID’s valuable support to all. . .

BACK TO NEWS