سرپرست وزارت اقتصاد قاری دین محمد "حنیف" طی جلسه با روسای دفاتر سازمان ملل متحد و نهاد های تمویل کننده در افغانستان پیرامون بهبود کار، هماهنگی و واگذاری از پروسه مساعدت های بشری به کمک های انکشافی بحث نمودند

press
دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۱۴ - ۱۵:۵۹
سرپرست وزارت اقتصاد قاری دین محمد "حنیف" طی جلسه با روسای دفاتر سازمان ملل متحد و نهاد های تمویل کننده در افغانستان پیرامون بهبود کار، هماهنگی و واگذاری از پروسه مساعدت های بشری به کمک های انکشافی بحث نمودند

در این جلسه برعلاوه هیات رهبری وزارت اقتصاد، رئیس دفتر  یوناما UNAMA، رئیس دفتر UNOCHA، رئیس دفتر UNDP، رئیس دفتر HC، رئیس دفتر WFP، رئیس دفتر UNCICEF، شارزدافیر اتحادیه اروپا برای افغانستان و یکتعداد از مسئولین نهاد های تمویل کننده در افغانستان حضور داشتند. 

سرپرست وزارت اقتصاد ضمن خوش آمدید از اشتراک روسا و مسئولین ادارات سازمان ملل متحد در افغانستان طی سخنرانی شان افزودند:

افغانستان کشور برآمده از جنگ و در حال توسعه است و بیش از هر زمانی به آبادانی و انکشاف نیاز دارد، وزارت اقتصاد امارت اسلامی افغانستان با درک واقع بینانه از شرایط در صدد این است که تمام منابع داخلی و کمک های خارجی را در راستای اولویت های ملی برای بهبود زندگی مردم بسیج و هدایت کند.

با آنکه وزارت اقتصاد امارت اسلامی افغانستان کمک های بشردوستانه را در شرایط فعلی ضرورت و نیاز مردم میداند ولی با توجه به اهداف بلند مدت ترجیح میدهد ماهیت و سیر این کمک ها از همکاری های بشری به انکشافی تغییر کند تا منابع دراز مدت مردم تامین شده و به خود اتکایی فردی و اجتماعی به مثابه یک هدف اساسی توجه گردد.

سرپرست وزارت اقتصاد، در این جلسه تاکید نمود تا برنامه ها و پروژه های دونرها و موسسات با برنامه های انکشافی ادارات سکتوری و اولویت های ملی همسو و هماهنگ شوند.

سرپرست وزارت اقتصاد همچنان طی سخنان شان افزودند، با وصف اینکه دونر ها و موسسات در کنار امارت اسلامی افغانستان برای بهبود زندگی مردم کار میکنند اما فعالیت های آنها در حصول اهداف بلند مدت کافی نیست، به همین منظور وزارت اقتصاد تلاش میورزد در هماهنگی نزدیک با دونر ها و موسسات خارجی و داخلی غیر دولتی در انکشاف متوازن و توسعه مناطق کمتر انکشاف یافته و محروم کشور که طی سال های گذشته توجه به آنها نشده، رسیده گی صورت گیرد و از طریق ایجاد شغل، تامین امنیت غذایی، عرضه خدمات صحی، رشد اقتصاد روستایی، پاسخگویی فوری به آسیب دیده گان حوادث زمینه معیشت مناسب و رفاه عامه فراهم گردد.

سرپرست وزارت اقتصاد در این جلسه نکات ذیل را با روسا و مسئولین دفاتر سازمان ملل متحد شریک نمودند تا در تطبیق برنامه ها و فعالیت هایشان بیشتر روی آن تمرکز و توجه نمایند.

(۱) از ادارات سازمان ملل متحد اتحادیه اروپا و سایر نهادهای تمویل کننده در افغانستان خواسته شد تا در قسمت گذار از پروژه های مؤسسات از کمکهای بشری به کمکهای انکشافی تلاش نمایند.

 (۲) ادارات سازمان ملل متحد اتحادیه اروپا و سایر نهادهای تمویل کننده، مؤسسات جديد التأسيس را از نظر ظرفیت سازی حمایت نمایند.

(۳) ادارات سازمان ملل متحد اتحادیه اروپا و سایر نهادهای تمویل کننده در افغانستان، از سند اولویت های انکشافی افغانستان در راستای اولویتهای انکشافی برای رفاه عامه مردم پشتیبانی نموده و توجه خاص مبذول دارند.

(۴) به منظور تقویت و حمایت از صنایع داخلی از تولیدات داخلی استفاده اعظمی صورت گیرد.

(۵) در نظر گرفتن ولسوالی های تازه ایجاد شده از سوی ادارات سازمان ملل و سایر نهادهای تمویل کننده در افغانستان در اجرای کمک های بشری و انکشافی و توسعه این نوع کمک ها در ولایات دور دست و کمترین انکشاف یافته.

(۶) پروژه های سکتور صحت عامه ( HER یا BPHS) در هر ولایت حد اقل برای دو یا سه مؤسسه غرض تطبیق سپرده شود.

(۷) مرفوع ساختن نیازمندی های مردم از طریق تطبیق پروژههای کار در مقابل غذا.

(۸) تشریک ارقام بودجوی کمکهای بشری و انکشافی ادارات ملل متحد اتحادیه اروپا و سایر نهادهای تمویل کننده با وزارت اقتصاد ا.ا.ا.

(۹) انتخاب ساحه تطبیق پروژه در مشوره اداره سکتوری و با درنظرداشت اولویتها و نیازمندیهای مردم و اهالی ساحه.

(۱۰) فند پروژه به موسسات از طریق بانک ها صورت گیرد نه از طریق صرافی ها.

(۱۱) تمام کارمندان موسسات باید جواز کار داشته باشند.

(۱۲) توازن پروژه ها باید در ساحه و ولایات در نظر گرفته شود.

(۱۳) موسسات خارجی نباید مصارف دفتر خارجی داشته باشد بخاطریکه شامل تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی نمی گردد.

(۱۴) از ادارات محترم سازمان ملل متحد اتحادیه اروپا و سایر نهادهای تمویل کننده متوقعیست تا هنگام تطبیق و اجرای برنامه ها و پروژه های خویش از طریق مؤسسات ملی و بین المللی، توازن، شفافیت در کار و رضایت مردم را در نظر داشته باشند.

(۱۵) موسساتی که رئیس آن تبعه افغانستان است نباید خارج از کشور باشند، در صورتیکه خارج از افغانستان زندگی میکند با این نوع موسسات قرار داد صورت نگیرد.

(۱۶) تمام ادارات محترم ملل متحد و دونرهای بین المللی که با موسسات قرار داد مینمایند قوانین و طرز العمل های امارت اسلامی افغانستان را جداً در نظر داشته باشند.

(۱۷) موسسات غیر امارتی در مشوره و هماهنگی ادارات سکتوری پروپوزل پروژه های خویش را مطابق نیازمندی های سکتور مربوط تهیه و ترتیب نموده و بعداً با جهت های تمویل کننده شریک نمایند.

 

در اخیر هریک از روسا و مسئولین دفاتر سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و نهاد های تمویل کننده حمایت و همکاری شانرا با طرح و پیشنهادات وزارت اقتصاد اعلام نموده و از تداوم همکاری شان با تمامی وزارت ها و ادارات امارت اسلامی افغانستان اطمینان دادند.

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ - ۹:۵۲
Background image

الحاج قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد، طی ملاقات شان با تاکا یوشي کورومیا سفیر جاپان برای افغانستان و پیرامون بهبود همکاری های دوجانبه اقتصادی، تداوم و توسعه کمک های بشری صحبت نمودند

در این ملاقات، سفیر جاپان برای افغانستان پیرامون کمک مالی (۱۰) ملیون دالر دولت جاپان برای حمایت از مبارزه با کشت مواد مخدر و تطبیق پروژه های بدیل کشت کوکنار به منظور حمایت دهاقین، فراهم. . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ - ۹:۵۰
Background image

آقای ژاو شینگ، سفیر چین مقیم کابل با الحاج قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد ا.ا.ا. ملاقات نمود

درین‌ ملاقات در مورد تحکیم همکاری های دوجانبه اقتصادی و تجارتی افغانستان و چین، اهمیت اقتصادی و ترانزیتی دهلیز واخان، علاقمندی شرکت های چینی به سرمایه گذاری در افغانستان، افزایش حجم. . .

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۴ - ۱۲:۳۷
Background image

هیئتی تحت ریاست الحاج قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد ا.ا.ا در چهارمین نشست مجمع همکاری های بین المللی ترانس هیمالیا کشور چین اشتراک کردند

این نشست با حضور وزرا و مقامات عالی رتبه کشورهای مختلف پیرامون بحث و پیدا کردن راه حل های مناسب در مبارزه مشترک با چالش های محیط زیستی، چگونگی تعامل انسان با طبیعت و تشریک نتایج توسعه. . .

BACK TO NEWS