سنگ تهداب پروژه اعمارتالارکنفرانس های مقام ولایت پروان طی محفلی گذاشته شد.

hurmat
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۵ - ۱۲:۷
image

دراین محفل که درولایت پروان برگزارشده بود جلالتمآب دوکتورمصطفی مستور وزیراقتصاد، محترم دگرجنرال فضل الدین عیار والی ولایت، معاون واعضای وشورای ولایتی و روسای ادارات سکتوری حضور داشتند. والی پروان ضمن صحبت های همه جانبه ازتوجه وزیراقتصاد درامور انکشافی کشورمخصوصا بابت تطبیق 11 پروژه انکشافی به ارزش بیش از2 میلیون دالراز کمک 100 میلیون دالری کشور دوست هندوستان قدردانی نموده وخواهان دوام این همکاری وزارتاقتصاد وسایرنهادهای دولتی برای بهبود شرایط زندگی مردم پروان شد.
درادامه محترم دوکتور مصطفی مستور وزیراقتصاد طی سخنرانی تطبیق پروژه های انکشافی را مطابق نیازمندی های مردم از اولویت های حکومت و وزارت اقتصاد خواند وافزود که ولایت پروان فرصت های زیادی از نظرآب، زراعت وصنعت برای تولید و رشد اقتصادی دارد واین فرصت میتواند درکاهش فقر، ایجادکار و رشد اقتصادی موثرباشد. وزیراقتصاد علاوه کرد که قرار است کشور دوست هندوستان 80 میلیون دالر دیگر را نیز برای تداوم تطبیق پروژه های ا نکشافی کوچک با تاثیرات بلند اجتماعی به افغانستان کمک کند. این درحالیست از کمک 120 میلیون دالری که قبلا کشور هندوستان کمک کرده بود 587 پروژه در 34 ولایت و 232 ولسوالی تطبیق گردیده و 6.8 میلیون نفر از آن مستفید شده اند. بدون شک این کمک ها همچنان با رعایت اصل انکشاف متوازن ونیازمندی مناطق کمتر انکشاف یافته کشور هزینه خواهد شد. متعاقبا محترم وزیرصاحب اقتصاد همراه با والی و معاون واعضای شورای ولایتی سنگ تهداب پروژه اعمار تالارکنفرانس های مقام آنولایت را به ارزش 33 میلیون افغانی که ازکمک مالی هندوستان تمویل میگردد را گذاشتند وهمچنان پروژه کتابخانه محلی شهرچاریکار که از همین کمک ها تکمیل شده بود بعد از قطع نوار به بهره برداری سپرده شد. 

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۱ - ۹:۳۲
Background image

جلسۀ هماهنگی  پروژۀ اشتغالزایی در وزارت اقتصاد

جلسۀ هماهنگی  پروژۀ اشتغالزایی در وزارت اقتصاد

 

امروز چهارشنبه تاریخ20 سنبله نشست ربعوار پروژۀ اشتغالزایی با حضور نمایندگان  نهادهای ذی‌دخل، تحت ریاست محترم محمد اسماعیل رحیمی معین. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۷ - ۱۲:۲۱
Background image

نخستین کنفرانس نقش دانشگاه ها در تطبیق اهداف انکشاف پایدارافغانستان به ابتکار دانشگاه کاتب وحمایت وزارت اقتصاد با حضورجلالتمآب دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی برگزارشد.

دوکتور مصطفی مستور، وزیر اقتصاد که یکی از سخنرانان این همایش بود؛ ضمن قدردانی از ابتکار پوهنتون کاتب نقش وجایگاه دانشگاه های کشور را در تطبیق و تحقق اهداف انکشاف پایدار افغانستان ازطریق. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۵ - ۱۲:۷
Background image

سنگ تهداب پروژه اعمارتالارکنفرانس های مقام ولایت پروان طی محفلی گذاشته شد.

دراین محفل که درولایت پروان برگزارشده بود جلالتمآب دوکتورمصطفی مستور وزیراقتصاد، محترم دگرجنرال فضل الدین عیار والی ولایت، معاون واعضای وشورای ولایتی و روسای ادارات سکتوری حضور داشتند.. . .

BACK TO NEWS