پنجشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۹ - ۱۲:۵۰

Kabul

Background image

متخصص تحلیل سکتوری و محلی سازی اهداف انکشاف پایدار افغانستان

متخصص تحلیل سکتوری و محلی سازی اهداف انکشاف پایدار افغانستان

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - ۱۱:۵۷
Background image

MOEC-Vacancy Application Form

فورم درخواستی امتحان بست های خدمات ملکی وزارت اقتصاد

Subscribe to vacancy