اطلاعیه ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی در رابطه به نظرخواهی طرزالعمل های کاری با موسسات غیر دولتی

sediqi
نظرخواهی مؤسسات غیر دولتی در مورد طرزالعمل های کاری با مؤسسات غیر دولتی

اطلاعیه

 

وزارت اقتصاد در نظر دارد تا طرزالعمل های کاری جدید را بر اساس صراحت قانون مؤسسات غیر دولتی بمنظور تسهیل در فرایند ثبت و جواز دهی برای مؤسسات غیر دولتی، فراهم آوری تسهیلات برای آنها و نظارت دقیق از فعالیت های مؤسسات غیر دولتی ترتیب نماید.

جهت غنامندی و شامل ساختن نظریات مؤسسات غیر دولتی، ریاست انسجام مؤسسات غیر دولتی این وزارت در نظردارد تا جلسۀ را تحت عنوان "نظرخواهی مؤسسات غیر دولتی در مورد طرزالعمل های کاری با مؤسسات غیر دولتی" به روز شنبه مؤرخ 23 سنبله 1398 از ساعت 1:30 بعد از ظهر الی 4:00 عصر در تالار کنفرانس های تعمیر مرکزی این وزارت واقع چهارراهی ملک اصغر مقابل وزارت خارجه دایر نماید.

بدینوسیله دعوت بعمل میآید تا در جلسه فوق اشتراک نموده و نظریات سازنده خویش را جهت بهبود طرزالعمل های فوق در میان گذاشته ممنون سازید.

یادداشت: لطف نموده از اشتراک خویش الی روز چهارشنبه هفته جاری به ایمیل آدرس و شماره تیلفون ذیل اطمینان دهید.

ایمیل: muzhdayazdanpanah1994@gmail.com

تماس:  020 2103434

به دلیل تهدیدات بلند امنیتی در قسمت نیاوردن وسایط نقلیه در صحن وزارت با ما همکاری نمائید.

با احترام

ریاست انسجام مؤسسات غیر دولتی (انجوها)

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۴ - ۱۸:۲۱
Background image

اطلاعیه تصمیم بر اعطا قرارداد پروژه تدارک سه نوع تیل، گاز مایع و چوب سوخت مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1399

اطلاعیه تصمیم بر اعطا قرارداد پروژه تدارک سه نوع تیل، گاز مایع و چوب سوخت مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی 1399

دوشنبه ۱۳۹۸/۹/۴ - ۱۴:۱۶
Background image

اطلاعیه ریاست فعالیت های انسجام موسسات وزارت اقتصاد در رابطه به نشر لست موسسات داخلی و خارجی که طی دوسال 1396-1397 راپور های فعالیت شان را ارائه ننموده اند

لست موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی که طی دو سال 1396-1397 راپور فعالیت شانرا ارائه نکرده اند و از تاریخ 30/7/1398 به بعد منحل شناخته شده اند

شنبه ۱۳۹۸/۶/۱۶ - ۱۶:۰
Background image

اطلاعیه ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی در رابطه به نظرخواهی طرزالعمل های کاری با موسسات غیر دولتی

اطلاعیه

 

وزارت اقتصاد در نظر دارد تا طرزالعمل های کاری جدید را بر اساس صراحت قانون مؤسسات غیر دولتی بمنظور تسهیل در فرایند ثبت و جواز دهی برای مؤسسات غیر دولتی، فراهم آوری تسهیلات . . .

بازگشت به اطلاعیه ها