گالری رسانه

معرفی سیستم نظارت و گزارشدهی مرکزی و ولایتی وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی

برگزاری نشست مشورتی در رابطه به شمولیت دیدگاه موسسات غیردولتی در طرح تعدیل قانون موسسات غیردولتی

سخنرانی محترم دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد افغانستان

جلسه هیئت رهبری وزارت اقتصاد دایر گردید

روز جهانی زن

سرک حاجی عزیز در ناحیه پنجم شهر کندهار به بهره‌برداری سپرده شد

روز ملی سرباز

نشست مشترک وزارت اقتصاد با اداره امور ریاست جمهوری, وزارت مالیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

یک گام دیگر در راستای تحقق اهداف انکشاف پایدار در افغانستان

افغانستان می‌تواند در تولید مواد بهداشتی خودکفا شود

سخن‌رانی وزیر اقتصاد در سیمینار بین‌المللی خلاهای جنسیتی در اوراسیا

پوهنتون کاردان، کنفرانس ملی اهداف انکشاف پایدار را برگزار می‌نماید

کمیته رهبری و تخنیکی اهداف انکشاف پایدار در افغانستان ایجاد خواهد شد.

برنامه اشتغال زایی، یک گام موثر و یک فرصت مناسب

جلسۀ نوبتی هیات رهبری وزارت اقتصاد برگزار شد.

تحلیف وزرای کابینه که از ولسی جرگه شورای ملی رای اعتماد بدست آوردند

Pagination