گالری رسانه

طرح و پیش‌نویس سه پروژه‌ی مرتبط به ایجاد فرصت‌های اقتصادی مرور و بررسی شد.

افتتاح اتاق کمک‌های صحی عاجل برای کارمندان وزارت اقتصاد

هفتم اسد، روز ملی بیرق گرامی داشت شد.

نشست خبری مشترک وزارت اقتصاد و ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان

سومین گزارش ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان امروز منتشر شد.

روند تطبیق واکسین ضد کرونا برای کارمندان وزارت اقتصاد آغاز شد.

پیام تبریکی دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت عید سعید قربان

وزیر اقتصاد بر همدیگر پذیری و تقویت هرچه بیشتر روحیه‌ی کار مشترک تاکید کرد.

ارائه‌ی دومین گزارش داوطلبانه کشوری اهداف انکشاف پایدار (VNR-2021) در نشست سطح عالی سیاسی (HLPF) سازمان ملل متحد، شهر نیویارک.

به تعلیق در آمدن پروژه های اختیاری از سوی وزارت مالیه

معلوماتی در رابطه با شرایط تأسیس مؤسسات غیردولتی داخلی؛

گزارشی از فیصدی حضور زنان در وزارت اقتصاد

وزیر اقتصاد با سفیر و نماینده‌ی دایمی افغانستان در سازمان ملل‌متحد ملاقات تعارفی و مشورتی کرد.

پنج‌تن از روئسای جدیدالتقرر وزارت اقتصاد معرفی و به‌کار آغاز نمودند.

گزارش تصویری از سیستم مدیریت معلومات مؤسسات غیردولتی در وزارت اقتصاد

پیام دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد به مناسبت بیست و چهارم جوزا روز مادر؛

Pagination