اعلان تدارک تیل و گاز مایع مورد نیاز ربع سوم و چهارم سال مالی 1401 وزارت اقتصاد

sediqi

Publish Date

Closing Date

اعلان دعوت به داوطلبی

اسم پروژه:  تدارک تیل و گاز مایع مورد نیاز ربع سوم و چهارم سال مالی 1401 وزارت اقتصاد

شماره تشخیصیه:  MOEC-KBL-1401-NCB-G03

وزارت اقتصاد از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه فوق الذکر اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه مربوطه را بطور رایگان در حافظه فلش (Flash memory) بدست آورده و آفر های خویش را طبق قانون و طرزالعمل تدارکات و شرایط مندرج شرطنامه، ترتیب نموده و با تمام ضمایم آن طور سربسته، الی ساعت   10:00 قبل از ظهر روز شنبه مؤرخ 23/07/1401 به محل آفر گشایی ارائه نمایند. قابل یادآوری است که آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ 180,000 یک صدو هشتاد هزار  افغانی بوده و جلسه آفرگشایی ساعت  10:00 قبل از ظهر روز شنبه مؤرخ 23/07/1401 در تهکوی تعمیر پنج منزله وزارت اقتصاد واقع چهاراهی ملک اصغر، مقابل وزارت امور خارجه، تدویر می گردد.

Documents

اعلان تدارک تیل و گاز مایع مورد نیاز ربع سوم و چهارم سال مالی 1401 وزارت اقتصاد

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۱/۶/۳۱ - ۱۱:۵۷
Background image

اعلان تدارک تیل و گاز مایع مورد نیاز ربع سوم و چهارم سال مالی 1401 وزارت اقتصاد

اعلان دعوت به داوطلبی

اسم پروژه:  تدارک تیل و گاز مایع مورد نیاز ربع سوم و چهارم سال مالی 1401 وزارت اقتصاد

شماره تشخیصیه:  MOEC-KBL-1401-NCB-G03

وزارت اقتصاد از تمام داوطلبان واجد . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۲۳ - ۹:۳
Background image

اعلان تدارک رنگهای پرنتر، تونر ماشین های فوتوکاپی و سرویس ماشین های فوتوکاپی و پرنتر های وزارت اقتصاد

اعلان تدارک رنگهای پرنتر، تونر ماشین های فوتوکاپی و سرویس ماشین های فوتوکاپی و پرنتر های وزارت اقتصاد 

پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۲۳ - ۸:۵۹
Background image

اعلان پروژه تدارک قرطاسیه باب مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی ۱۴۰۱

اعلان پروژه تدارک قرطاسیه باب مورد نیاز وزارت اقتصاد بابت سال مالی ۱۴۰۱

Back to tenders