گالری رسانه

امروز داکتر کریمه حامد فاریابی سرپرست و نامزد وزیر اقتصاد از بخش ها مختلف وزارت اقتصاد دیدار و به مسوولین مربوط هدایات لازم دادند

سفر سرپرست وزارت اقتصاد به ولایت پروان

داکتر کریمه حامد فاریابی سرپرست و نامزد وزیر اقتصاد از بخش ها مختلف معینیت مسلکی وزارت اقتصاد دیدار و به مسوولین مربوط هدایات لازم دادند

طرح تعدیل قانون موسسات غیردولتی تحت ریاست دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد.

رهبری و کارمندان وزارت اقتصاد از کارکردهای دوکتور میرویس بهیج ستایش کردند

خلاصه گزارش اجراآت و دستآوردهای سال مالی ۱۳۹۸ وزارت اقتصاد

تفاهمنامه همكاری های تخنيكی در راستای نظارت و ارزيابی ميان وزارت اقتصاد و نهاد توسعه ای آلمان (GIZ) به امضاء رسيد

وزیر اقتصاد ج.ا.ا‌ با آقای Hartwig Schafer معاون بانک جهانی در امور آسیای جنوبی و هیئت همراهش ملاقات کرد.

رئیس و هیئت رهبری دانشگاه‌ رنا در دیدار با محترم مصطفی مستور وزیر اقتصاد،

وزیر اقتصاد ج.ا.ا در کنفرانس شبیه سازی سازمان ملل که به ابتکار دانشگاه رنا و حمایت وزارت اقتصاد با محوریت اهداف انکشاف پایدار برگزار شده بوده سخنرانی کرد

وزیر اقتصاد با آقای نیل بوهن ، رییس منطقه ای آسیا و اقیانوس آرام دفتر هماهنگی توسعه سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد.

دوكتور مصطفي مستور وزير اقتصاد ج. ا.ا از طرف نمایندگان مجلس شورای ملی تقدیر شد

دومین نشست بررسی مشکلات اتحادیه ملی پیشه وران

وزیراقتصاد کشور امروز با آقای البرت جرارد کویندرز نماینده ویژه بانک جهانی برای کشور های با وضعیت شکننده دیدار کرد.

وزیر اقتصاد ج.ا.ا و رئیس گروه اطمینان دهی از شفافیت زیربنایی افغانستان در کنفرانس نشر دومین گزارش شفافیت زیربنایی افغانستان سخنرانی کرد.

مصطفی مستور وزیر اقتصاد ج.ا.ا در محفل اهدای جایزه بی بی خدیجه و تجلیل از موفقیت زنان تجارت پیشه اشتراک و سخنرانی کرد.

Pagination