گالری رسانه

د اقتصاد د نوې وزیرې کریمه حامد فاریابۍ سره مرکه

رهنمود دسترسی به اطلاعات

گفتگو با مصطفی مستور

مصاحبه وزیر اقتصاد ج.ا.ا در پیوند‌ به امضای موافقتنامه‌ صلح، نتایج و پیامد های آن

SOBH KHURSHID 05 02 2020 محمد یونس سالکـ سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان

سخنرانی محترم دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور در دومین گزارش اطمینان دهی

چشم انداز اقتصادی 34 ولایات

چشم انداز اقتصادی ولایت‌ها

رُشد اقتصادی افغانستان

Mustafa Mastoor, Afghanistan Economic Update AACC BMC 2018

ادامه بحران سیاسی بر اقتصاد و امنیت افغانستان

MEHWAR Chinese Investors Keen On Afghanistan via torch browser com

مهمان برنامه آقای سهراب