نشراتهمه نشرات

تقرر خانم ها در پست معاونیت 21 ولایت، یک اقدام تاریخی و بی پیشینه است

وزیر اقتصاد در دیدار با سرپرست وزارت صحت عامه، ایجاد کمیته هماهنگی سکتور صحت را پیشنهاد کرد

نشست مشترک وزارت اقتصاد و اداره امور ریاست جمهوری

با وجود باز شدن شماری از راه های بهای کالاها کاهش نیافته است

پل بزرگی در ولسوالی ناری کنر ساخته می شود

دهلیز شرق و غرب،مسیر پیشرفت توسعه رهایی از فقر

آغاز دور چهارم ماموریت حمایت از تطبیق پروژه اشتغال زایی / کاموندنه

واردات تلفن های همراه با شماره های مسلسل جعلی ممنوع شد

یک میدان هوایی با هزینه دو میلیارد دالر در لوگر ساخته می شود

کار سروی میدان هوایی بین المللی لوگر آغاز شده است

توافق نامه ی ساخت بند شاه توت میان افغانستان و هند امضا شد

در پیش نویس سوم بودجه تغییری در معاشات کارمندان بوجود نیامده است

اداره ملی تنظیم امور آب از تکمیل شدن بند کمال خان خبر داد

خط آهن مزارشریف-کابل-پشاور رویای اتصال آسیای مرکزی با اسیای جنوبی

سیگر: فقر در افغانستان 17 درصد افزایش یافته است

ناظر کل بانک مرکزی برای سفر شخصی از این بانک پول گرفته است

Pagination