نشراتهمه نشرات

امضا تفاهمنامه ی همکاری تخنیکی بین وزارت اقتصاد و اداره جی آی زید

سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات این وزارت بودجه انکشافی صد در صد به مصرف رسانده است

خواست نمایندگان مجلس دیدار با رئیس جمهور درباره بودجه

وزیر خارجه ترکمنستان در عملی ساختن پروژه تاپی پیشرفت هایی داشت

تقابل حکومت و پارلمان روی سند بودجه سال روان مالی

تاکنون تعدیلات پیش نویس بودجه سال مالی 1400 نهایی شده است

جریان برق ازبکستان به کشور قطع شده است

کاهش دمای هوا و افزایش قیمت ها در غور

ساخت یک کارخانه ی پروسس جلغوزه در پکتیا

ریاست زراعت سمنگان به ده ها دهقان امروز در آن ولایت بسته های نهال بادام توزیع کرد

محمد اشرف غنی با هیئت مذاکره کننده هشتمین نشست اپتیکا دیدار کرد

چرخ قدیمی ترین فابریکه سمنت افغانستان بار دیگر به راه افتاد

نرسیدن وزارت مالیه به هدف تعیین شده در گردآوری در آمدها

اوچا: از حدود 40 میلیون جمعیت افغانستان، نصف آن به کمک های بشری نیازمند است

تعمیر اداری ریاست حفاظت محیط زیست ولایت کاپیسا افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

اسلام آباد خواهان بازنگری بی درنگ موافقت نامه اپتا شده است

Pagination