نشراتهمه نشرات

حکومت 35 میلیون دالر در پروژه سمنت غوری جبران خساره می پردازد

مشکلات ترانزیت کالای افغانستان از راه پاکستان به هند حل نشده اند

ارغندیوال:افغانستان تا 2025 بودجه عادی را از منابع داخلی تامین خواهد کرد

توافق کابل و اسلام آباد همکاری مشترک برای تامین صلح و توسعه اقتصادی

گزارش جلسه کابینه به ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

بررسی شاخص های اقتصادی افغانستان در یک گزارش صندوق جهانی پول

والی سمنگان:طالبان تلاش دارند کنترل بخش های درآمدزا را بدست گیرند

گفتمان تخصصی زیربنا پیرامون شفافیت و پاسخگویی در تطبیق 16پروژه بزرگ ملی کشور برگزار گردید

صادرات قالین افغانستان 70 درصد کاهش یافته است

تقاضای کمکی 3.4 میلیون دالری وزارت اقتصاد در بودجه ملی

اعلام آمادگی رئیس جمهور غنی برای مبارزه با موج دوم کرونا

تاکید رئیس جمهور غنی بر جذب سرمایه گذاران خارجی

شرکت برشنا:پروژه نصب دستگاه های برق خورشیدی در کابل آغاز می شود

طرح بودجه ملی سال مالی 1400 بررسی شد

قراردادهای خدمات امنیتی، مدیریت عملیاتی، خدمات زمینی، سیستم سازی و تکنالوژی میدان های هوایی کشور به امضا رسید

انرژی و امید برای آوارگان

Pagination