نشراتهمه نشرات

تقابل حکومت و پارلمان روی سند بودجه سال روان مالی

تاکنون تعدیلات پیش نویس بودجه سال مالی 1400 نهایی شده است

جریان برق ازبکستان به کشور قطع شده است

کاهش دمای هوا و افزایش قیمت ها در غور

ساخت یک کارخانه ی پروسس جلغوزه در پکتیا

ریاست زراعت سمنگان به ده ها دهقان امروز در آن ولایت بسته های نهال بادام توزیع کرد

محمد اشرف غنی با هیئت مذاکره کننده هشتمین نشست اپتیکا دیدار کرد

چرخ قدیمی ترین فابریکه سمنت افغانستان بار دیگر به راه افتاد

نرسیدن وزارت مالیه به هدف تعیین شده در گردآوری در آمدها

اوچا: از حدود 40 میلیون جمعیت افغانستان، نصف آن به کمک های بشری نیازمند است

تعمیر اداری ریاست حفاظت محیط زیست ولایت کاپیسا افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

اسلام آباد خواهان بازنگری بی درنگ موافقت نامه اپتا شده است

حکومت 35 میلیون دالر در پروژه سمنت غوری جبران خساره می پردازد

مشکلات ترانزیت کالای افغانستان از راه پاکستان به هند حل نشده اند

ارغندیوال:افغانستان تا 2025 بودجه عادی را از منابع داخلی تامین خواهد کرد

توافق کابل و اسلام آباد همکاری مشترک برای تامین صلح و توسعه اقتصادی

Pagination