نشراتهمه نشرات

تقاضای کمکی 3.4 میلیون دالری وزارت اقتصاد در بودجه ملی

اعلام آمادگی رئیس جمهور غنی برای مبارزه با موج دوم کرونا

تاکید رئیس جمهور غنی بر جذب سرمایه گذاران خارجی

شرکت برشنا:پروژه نصب دستگاه های برق خورشیدی در کابل آغاز می شود

طرح بودجه ملی سال مالی 1400 بررسی شد

قراردادهای خدمات امنیتی، مدیریت عملیاتی، خدمات زمینی، سیستم سازی و تکنالوژی میدان های هوایی کشور به امضا رسید

انرژی و امید برای آوارگان

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری، شرکت هوایی باختر افغان الوتنه را پس از احیای مجدد افتتاح کرد

بستر بند برق غوری در 58 سال از رسوبات دریایی پاک نشده است

تفاهمنامه برنامه ی سرمایه گذاری برای توزیع و توسعه انرژی در کشور، میان وزارت مالیه و بانک انکشاف آسیایی امضا شد

نخستین کارخانه تولید کاغذ سفید در کابل آغاز به کارکرد

به بهانه ی روز جهانی ترانزیت و ترانسپورت

تاکید رئیس جمهور غنی بر سرمایه گذاری روی احداث بندهای آب

افزایش حاصلات پیاز در سرپل شکایت از نبود بازار

کمبود بودجه باعث ازدیاد فقر و عدم مصوونیت غذایی در افغانستان شده است

گمرک ننگرهار پنجصد میلیون افغانی درآمد به دست آورده اند

Pagination