نشراتهمه نشرات

به بهانه ی روز جهانی ترانزیت و ترانسپورت

تاکید رئیس جمهور غنی بر سرمایه گذاری روی احداث بندهای آب

افزایش حاصلات پیاز در سرپل شکایت از نبود بازار

کمبود بودجه باعث ازدیاد فقر و عدم مصوونیت غذایی در افغانستان شده است

گمرک ننگرهار پنجصد میلیون افغانی درآمد به دست آورده اند

یک هواپیمای شرکت کام ایر در جریان پرواز دچار مشکلات فنی شد

جزئیات برگزاری نخست نشست سه جانبه افغانستان، آمریکا، ترکمنستان

وزارت مالیه:عواید ملی به 127 میلیارد و 203 میلیون افغانی رسید

راه آهن هرات-خواف تا دو ماه دیگر تکمیل می شود

پرواز ها از افغانستان به ترکیه بار دیگر متوقف شدند

وزارت مالیه 90 درصد تعهدات مشروط جامعه جهانی عملی شده اند

نشست بورد مشورتی پالیسی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور غنی تدویر یافت

رئیس جمهور غنی، گزارش کارکردهای وزارت انکشاف دهات را استماع کرد

محمد اشرف غنی:تقویت بخش خصوصی یکی از اهداف بزرگ و اساسی دولت است

آغاز پروژه اضطراری زراعت و مصوونیت غذایی در افغانستان

روانه‌ایم و می‌رویم و می‌رسیم!

Pagination