نشراتهمه نشرات

افزایش 3 درصدی صادرات هرات با وجود چالش های ویروس کرونا

84 هزار نفر از طریق موسسات غیردولتی در افغانستان مشفول کار کند

بند کمال خان پس از پنج دهه انتظار امروز به بهره برداری سپرده شد

بند کمال خان تا چند روز دیگر به بهره برداری سپرده می شود

جلسه کمیته رهبری پروژه اشتغال‌زایی کارموندنه دایر شد.

اسناد 46 موسسه غیر دولتی مورد ارزیابی قرار گرفت

سفر کاری وزیر اقتصاد به ولایت کندهار

تقرر خانم ها در پست معاونیت 21 ولایت، یک اقدام تاریخی و بی پیشینه است

وزیر اقتصاد در دیدار با سرپرست وزارت صحت عامه، ایجاد کمیته هماهنگی سکتور صحت را پیشنهاد کرد

نشست مشترک وزارت اقتصاد و اداره امور ریاست جمهوری

با وجود باز شدن شماری از راه های بهای کالاها کاهش نیافته است

پل بزرگی در ولسوالی ناری کنر ساخته می شود

دهلیز شرق و غرب،مسیر پیشرفت توسعه رهایی از فقر

آغاز دور چهارم ماموریت حمایت از تطبیق پروژه اشتغال زایی / کاموندنه

واردات تلفن های همراه با شماره های مسلسل جعلی ممنوع شد

یک میدان هوایی با هزینه دو میلیارد دالر در لوگر ساخته می شود

Pagination