نشراتهمه نشرات

ریاست زراعت سمنگان به ده ها دهقان امروز در آن ولایت بسته های نهال بادام توزیع کرد

محمد اشرف غنی با هیئت مذاکره کننده هشتمین نشست اپتیکا دیدار کرد

چرخ قدیمی ترین فابریکه سمنت افغانستان بار دیگر به راه افتاد

نرسیدن وزارت مالیه به هدف تعیین شده در گردآوری در آمدها

اوچا: از حدود 40 میلیون جمعیت افغانستان، نصف آن به کمک های بشری نیازمند است

تعمیر اداری ریاست حفاظت محیط زیست ولایت کاپیسا افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

اسلام آباد خواهان بازنگری بی درنگ موافقت نامه اپتا شده است

حکومت 35 میلیون دالر در پروژه سمنت غوری جبران خساره می پردازد

مشکلات ترانزیت کالای افغانستان از راه پاکستان به هند حل نشده اند

ارغندیوال:افغانستان تا 2025 بودجه عادی را از منابع داخلی تامین خواهد کرد

توافق کابل و اسلام آباد همکاری مشترک برای تامین صلح و توسعه اقتصادی

گزارش جلسه کابینه به ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

بررسی شاخص های اقتصادی افغانستان در یک گزارش صندوق جهانی پول

والی سمنگان:طالبان تلاش دارند کنترل بخش های درآمدزا را بدست گیرند

گفتمان تخصصی زیربنا پیرامون شفافیت و پاسخگویی در تطبیق 16پروژه بزرگ ملی کشور برگزار گردید

صادرات قالین افغانستان 70 درصد کاهش یافته است

Pagination